Clubverzekering 53×11

 

Hiermee willen we jullie inlichten over de verzekering die wij als bestuur hebben gekozen voor de club.

Deze verzekering werd afgesloten bij één van onze sponsors :

MUYS b.v.b.a.

Waterstraat 3

9220 HAMME

Tel (052) 47 02 71  Fax (052) 47 42 40

Het betreft hier in de eerste plaats een aansprakelijkheidsverzekering d.w.z. :

Ieder lid van onze club is hiermee gedekt tegenover derden.  De leden gelden onderling ook als derden, dit enkel voor wat betreft de lichamelijke schade.

Hiermee is ook het bestuur gedekt bij mogelijke schadegevallen.

 

Detail :  B.A.  Lichamelijke schade    30.000.000 Bfr.

Stoffelijke schade                3.000.000 Bfr.

 

Alle officiële ritten van de club worden door deze verzekering gedekt.

 

In de tweede plaats is er dan ook rekening gehouden met de persoonlijke ongevallenvoor elk lid afzonderlijk

 

Detail :  Uitkering bij overlijden      100.000 Bfr
Uitkering bij invaliditeit     100.000 Bfr
Medische kosten                  25.000 Bfr  (franchise van eerste 1000 Bfr.)

 

Het betreft hier een beperkte dekking.  Wie zich persoonlijk nog beter wenst te verzekeren, is daar natuurlijk vrij toe.  Het belangrijkste van een wielerclubverzekering is in de eerste plaats een goede aansprakelijkheidsverzekering, de persoonlijke ongevallenverzekering kan nog steeds uitgebreid worden doch hier hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan….

 

Bij een ongeval dient het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk te worden ingelicht om zo snel mogelijk de ongevalsaangifte te kunnen opstellen en over te maken.

Deze aangifte kan enkel worden ingediend door het bestuur, na overleg met de betrokken personen.

 

Maar laat ons hopen dat het misschien niet zover dient te komen, dus
Rij voorzichtig !!!!!!!

 

Scroll Up