Procedure Bij Ongeval

Onze 53×11 leden zijn verzekerd via de VWB, vanaf de datum van storting van het lidgeld (nieuwkomers die enkele proefritten komen rijden, rijden dus op eigen risico/verzekering)

MEDISCHE KANT

Ga indien nodig zo snel mogelijk naar de dokter of spoedafdeling en bewaar alle papieren, facturen, voorschriften, rekeningen voor wondverbanden, medicatie, behandeling enz…

Deze kunnen eventueel gerecupereerd worden via VWB verzekering

Neem uiteraard overal een kopie van.

ADMINISTRATIE

VWB moet ingelicht worden, vul formulier in Ongevalaangifte VWB (onderaan deze pagina) en stuur dit op met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen op RECHTSTREEKS naar Ethias Verzekeringen:
Prins-Bisschopssingel 73 – 3500 HASSELT . of via mail naar Raf Stylman van Ethias.

MATERIELE SCHADE

VWB verzekeringspolis komt tussenbeide bij materiele schade aan een derde partij . We verstaan onder ‘derde partij’ een niet 53×11 lid.

Wel kan er misschien aanspraak gemaakt worden op de ‘familiale’ verzekering van de persoon die dit ongeval veroorzaakt zou hebben.

Misschien kan onze ‘ongeval-manager’ hierin helpen om een voorstel te bespreken.

Hou ons op de hoogte maar vooral

Een spoedig herstel toegewenst en snel terug op de fiets !

Indien jullie vragen hebben of eventueel hulp nodig hebben, gelieve BESTUUR te contacteren!

Info betreffende deze verzekering kan je vinden via volgende link:  VWB VERZEKERING

Scroll Up